Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
What is this?
Less
More

Created by Andy Huỳnh

Cộng đồng những con người đam mê với việc bán hàng. Bán hàng như không bán, bán hàng như hơi thở,... Phi thương bất phú, vì ai rồi cũng sẽ bán hàng.

ET
Elite Trainer

Private • 1 • Free

Memberships

UDOO - Kết nối từ trái tim

Private • 1k • Paid

Skool Community

Public • 86.6k • Paid

10X Secrets CLUB

Private • 267 • $39/m

Expert Coach Program

Private • 16.1k • Free

Max Business School™

Public • 141.9k • Free

ĐỘT PHÁ KINH DOANH 4.0

Private • 6 • Free

Cộng Đồng Bán Hàng Giá Cao

Private • 3k • $4/m

Sợ Gì Làm Đó!

Public • 8 • Free

0 contributions to Max Business School™
Andy Huỳnh Ngọc Minh hasn't contributed to Max Business School™ yet.
Andy Huỳnh Ngọc Minh
1
5points to level up
Tôi là Trainer & Business Mentor Andy Huỳnh Ngọc Minh, giúp bạn phát huy năng lực lãnh đạo đội ngũ, giải phóng công việc và tăng hiệu quả kinh doanh

Active 4d ago
Joined Apr 10, 2024
powered by