Following 15
Andy Huynh Ngoc Minh
• Active 7d ago
Bio: I am Andy
Thai Thu
• Active 1d ago
Bio: Trainer & Coach Thai Thu Coach ICF và SIB Champion của UNDP mảng marketing và phát triển con người. Liên hệ ngay với Thu để được trò chuyện.
Lê Cường Thịnh
• Active 1h ago
Bio: Business Coach, Executive Coach, Entrepreneur
Hoài Ngô Xuân
• Active 23d ago
Bio: Founder Success Legacy
Duyên Lương
• Active 6d ago
Bio: SUCCESS Training & Coaching
Liam Dang
• Active 1d ago
Bio: * CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN | Karuna Reiki® Master. Trao phương pháp tự chăm sóc SK thể lý & tinh thần. Giải mã cảm xúc & hành vi.
TheO Vũ Bá Thế
Hồ Chí Minh
• Active 7d ago
Bio: Business COACH, ActionCOACH Practitioner Certification, Assessment24x7 Founder, Sợ Gì Làm Đó! Mobile App
Tran Manh Duc
Vietnam • INTJ
• Online now
Bio: Làm Việc Chăm Chỉ Cho Chính Bản Thân Mình.
Trainer Nguyễn Xuân Hương
Bio: NLP Trainer/ Master Coach
Tran Anh Tuan
• Active 14d ago
Bio: 🦸‍♂️ Solopreneur ✍️ Copywriting 🦄 Digital Storytelling 🎆 Personal Branding
Do Van Cuong
Ha Noi, Viet Nam • INFP
• Active 4h ago
Bio: Đào tạo/huấn luyện NLP - phát triển cá nhân đỉnh cao. Sáng lập cộng đồng “Lãnh đạo giỏi, hỏi câu hay”
Scott Max
ENTJ
• Active 5h ago
Bio: Founder of scottmax.com
Ed JC Smith
• Online now
Bio: Helped Thousands Of Coaches Level Up Owner of Expert Coach & Clients On Automation
Sam Ovens
Los Angeles, CA • INTJ
• Online now
Bio: CEO @ Skool.
Leo Vo Thai Lam
Hồ Chí Minh
• Active 5h ago
Bio: Giúp doanh nghiệp cài đặt hệ điều hành 10X để tạo ra doanh nghiệp phát triển vượt trội, giá trị cao, chủ doanh nghiệp lấy lại tự do và tạo ảnh hưởng.
1-15 of 15
Andy Huỳnh Ngọc Minh
Tôi là Trainer & Business Mentor Andy Huỳnh Ngọc Minh, giúp bạn phát huy năng lực lãnh đạo đội ngũ, giải phóng công việc và tăng hiệu quả kinh doanh

Active 3d ago
Joined Jan 19, 2024
powered by