Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
What is this?
Less
More

Created by Năng

BÁN HÀNG THỰC CHIẾN

Private • 151 • Free

Nơi bạn có thể tham gia học tập trao đổi và trải nghiệm để biến từ một người không biết bán hàng trở thành một người bán hàng cừ khôi.

Memberships

The New Rich

Private • 3.3k • Free

Cộng Đồng Ní Ngon

Public • 873 • Free

Skool Community

Public • 87.6k • Paid

The Skool Games

Private • 13.5k • Free

Adonis Gang

Private • 132.2k • $1/m

Growth Academy

Private • 2k • $29/m

FG
Free GENEIUS Content

Private • 2.6k • Free

Contributions
Năng Trương
@truongnang
Vui vẻ, chân thành, can đảm

Active 2h ago
Joined Mar 30, 2023
ENTJ
powered by