The New Rich
19:17
Private group
5.2k members
Free
Tham Gia "The New Rich" và học cách làm thế nào để:
  1. Xây dựng hệ thống mạng xã hội 1 triệu người theo dõi.
  2. Bí mật giúp bạn có 10 khách hàng đầu tiên chỉ trong vòng 30 ngày (từng bước).
  3. Chiến lược bất bại chúng tôi sử dụng để chiến thắng Skool Games và đạt được $9,204/tháng trong 30 ngày.
  4. Và còn nhiều thứ nữa...
Bạn sẽ truy cập vào:
💰 Skool Starter Kit! (Giá Trị $997)
💰 Social Media Mastery (Giá Trị $997)
💰 Course Pro (Giá Trị $497)
💰 High Ticket Bootcamp (Giá Trị $1,997)
🎁 Quà Tặng: Bản Tin Mỗi Thứ 7 (Giá Trị $497/Tháng)
🎁 Quà Tặng: Cộng Đồng Doanh Nhân Thành Công (Vô Giá)
Quà Tặng Dành Cho Những Người Tham Gia Hôm Nay:
💰 Cuộc Gọi 1-1 Skool Onboarding (Giá Trị $497)
💰 Đào Tạo Hàng Tuần với Thảo & Đức (Giá Trị $997/Tháng)
Tổng Giá Trị: $7,973. Bây Giờ là $0!
👉 Tham Gia The New Rich Ngay Bây Giờ trước khi nó tăng giá lên $150/tháng và Bắt Đầu Tạo Ra Doanh Nghiệp Mang Lại Lợi Nhuận Cao Với Skool!
Hãy nhắn tin cho tôi qua Facebook nếu bạn gặp bất cứ điều gì vấn đề gì.
Privacy and terms
The New Rich
skool.com/thenewrich
Chào mừng bạn đến cộng đồng "The New Rich", phát triển Công Việc Kinh Doanh đạt được Hạnh Phúc - Thịnh Vượng - Tự Do thông qua đòn bẩy Social Media.
powered by