Marketing là gì?
Nhiều anh chị khi nói đến Marketing thì nghĩ tới việc bán hàng hoặc chạy quảng cáo?
Không biết trong cộng đồng mình có muốn 1 buổi thảo luận sâu hơn về marketing không ạ?
4
2 comments
Nguyễn Huỳnh Đua
2
Marketing là gì?
SME Hospital Cấy Nền DoanhNhân
Bệnh viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Leaderboard (30-day)
powered by