Chào Mừng - Giới Thiệu Bản Thân
Bạn đến cộng đồng này để được trải nghiệm, kết nối và học hỏi, vì vậy hãy giới thiệu bản thân của bạn và chào mừng những thành viên mới.
Hãy giới thiệu bản thân của bạn tại đây và chia sẻ cho chúng tôi biết một chút về bản thân của bạn như:
 • Nhân duyên tốt đẹp nào đưa bạn đến cộng đồng này?
 • Bạn đang trải nghiệm cuộc sống thông qua lĩnh vực nào?
 • Bạn mong muốn điều gì ở đây, mục tiêu của bạn là gì?
 • Bạn đang triển khai cái gì?
 • Sở thích lớn nhất của bạn?
Nếu bạn không muốn giới thiệu bản thân của bạn, hãy đơn giản chỉ cần nói: "Hello cả nhà". Vậy cũng ngon rồi...
Bạn có thể sử dụng mẫu sau để giới thiệu:
Hello cả nhà, Tôi tên là ______________________, Tôi đến từ ______________________. Công ty của tôi là ______________________, Chúng tôi làm trong lĩnh vực ______________________,
Đây là những điều tôi muốn đạt được khi tham gia Cộng đồng Ní Ngon:
 1. ______________________________________________________________________.
 2. ______________________________________________________________________.
 3. ______________________________________________________________________.
Điểm mạnh và Sở thích của tôi là:
 1. ______________________________________________________________________.
 2. ______________________________________________________________________.
 3. ______________________________________________________________________.
Chia sẻ một bức ảnh về nơi làm việc của bạn.
120
441 comments
Mr Pato
6
Chào Mừng - Giới Thiệu Bản Thân
Giúp cho chủ doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, nhà đầu tư thiết kế và đạt được cuộc đời giàu có trên nền tảng đủ đầy, an khang thịnh vượng, tự do.
Leaderboard (30-day)
powered by