Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
What is this?
Less
More

Memberships

Cộng Đồng Ní Ngon

Public • 880 • Free

6 contributions to Cộng Đồng Ní Ngon
Các game trên thị trường
Anh chị hãy comment nhé
4
28
New comment May 7
4 likes • May 7
Luật chơi thuộc về người tạo game
5 likes • May 7
chơi thua nhưng làm thì thắng nhưng chơi ko tốn thời gian nhưng làm tốn thời gian, gầy dựng mqh và chịu trách nhiệm với game đó
Nền Kinh tế chia sẻ
Anh chị hãy chia sẻ cảm nhận nhé
3
39
New comment May 6
2 likes • May 6
phúc cho ai chưa thấy mà tin
2 likes • May 6
ko phải cơ hội nào cũng phù hợp với tất cả mn
Buổi chia sẻ từ Cao nhân Điền Khang ngày 4/5/2024
Buổi chia sẻ cùng Cao nhân Điền Khang: 20:00 tối nay 4/5/2024 Trân trọng 🩵
20
218
New comment May 6
Buổi chia sẻ từ Cao nhân Điền Khang ngày 4/5/2024
0 likes • May 5
Hoa Tran • 1d có Học, tốt hơn không học; Học Đúng tốt hơn là học; Chọn Thầy phù hợp với mình : ngắn hạn hay dài hạn
Buổi chia sẻ từ Cao nhân Điền Khang ngày 5/5/2024
Kính mời Anh chị tham dự buổi chia sẻ cùng Cao nhân Điền Khang: Buổi 2 lúc 20:00 tối nay 5/5/2024 Trân trọng 🩵
13
264
New comment May 10
Buổi chia sẻ từ Cao nhân Điền Khang ngày 5/5/2024
1 like • May 5
Thoát nghèo ở đây với ý nghĩa: thoát về mặt tư duy, về mặt nhận thức/ không đồng nghĩa với việc là không có tiền. Không có tiền nhưng có tư duy, nhận thức vẫn có thể làm giàu
Thảo luận và Bài học - Tâm đắc - Ngộ ra khóa học "Tả Phù Hữu Bật"
Bạn hãy nêu những nghi vấn cần làm rõ và bài học - tâm đắc - ngộ ra trong khóa học "Tả Phù Hữu Bật" ?
36
28
New comment Apr 14
3 likes • Apr 14
Bài học: . Người thành công cần tả phù và hữu bật . TPHB hiểu đơn giản là người đối nội và ngườ đối ngoại (2 chuyên môn khác nhau, có thể ba đầu không cùng quan điểm với nhau) để cùng mình cống hiến gánh vác doanh nghiệp trường tồn . Chỉ giao việc chứ ko can thiệp cách làm=> và tin tưởng vào TPHB . Dụng tâm, yêu thương, dẫn dắt, chứa đựng TPHB (bồi dưỡng: năng lực, phẩm chất, thể chất. Sau đó đến trí tuệ, tâm thái, nhân cách) . Không thể tuyển cũng như đi thuê được TPHB => mà là thu hút người có cùng tần số rung động năng lượng với mình
1-6 of 6
@vu-thi-phuong-thoa-2581
hi

Active 10d ago
Joined Mar 20, 2024
powered by