Học NLP cùng Trainer N.X.Hương
Public group
227 members
Free
Chứng kiến sự chuyển hóa hàng nghìn học viên trực tiếp và hàng trăm nghìn học viên online tôi thấy rõ được sức mạnh của NLP. Cho nên tôi muốn dành trọn trái tim và cuộc đời của tôi để mang các công cụ, kỹ thuật uy lực tuyệt vời của NLP giúp mọi người thoát khỏi khổ đau, có năng lực sống, hạnh phúc và thành công
Privacy and terms
Học NLP cùng Trainer N.X.Hương
Chương trình huấn luyện chuyển hóa bản thân bằng NLP với sự đồng hành của Thầy Nguyễn Xuân Hương và các Coach đã được huấn luyện chuyên sâu.
Leaderboard (30-day)
powered by