Cộng đồng Học làm Sếp
5:36
Private group
67 members
$5 /month
Cộng đồng Học làm Sếp hoạt động với niềm tin tưởng rằng làm Sếp là phải vui. Một doanh nghiệp vừa có thể phát triển bền vững - bứt phá, vừa có thể cùng nhau vui vẻ làm việc. Để làm được điều ấy, chúng ta cần tìm ra và đi con đường ĐÚNG.
Cộng đồng là nơi những người Sếp Tử Tế cùng nhau rèn luyện mỗi ngày dựa trên những niềm tin sâu sắc về vai trò của người làm Sếp đối với doanh nghiệp, với nhân viên. Chúng ta rèn luyện đồng thời cả Thân, Tâm và Trí với mục đích cuối cùng của việc rèn luyện là trở thành người Sếp Hạnh Phúc.
Học làm Sếp mong muốn tạo ra một nơi để những người sếp tử tế cảm thấy hạnh phúc và muốn thuộc về.
Chúng ta chung tay xây dựng một cộng đồng Network chất lượng, tin tưởng nhau, cùng nhau phát triển năng lực làm Sếp, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người làm Sếp tới nhân viên, cộng đồng và cả những thế hệ về sau.
Cộng đồng Học làm Sếp rất nóng lòng được gặp Sếp!
Privacy and terms
Cộng đồng Học làm Sếp
Cộng đồng Học làm Sếp - Nơi những người Sếp tử tế cảm thấy hạnh phúc và muốn thuộc về
powered by