Wellbeing - Thân Khỏe, Tâm An
Private group
180 members
Free
Thân khỏe, Tâm an, Trí sáng...
Đây là một "gia đình" tập trung vào việc tìm hiểu sâu về bản thân và năng lượng sinh lực của con người, chia sẻ mục tiêu chung tìm kiếm sự cân bằng và thịnh vượng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.
+ Chia sẻ kiến thức về những vấn đề liên quan sức khỏe tinh thần và thể chất thông qua năng lượng.
+ Cung cấp những phương pháp kỹ thuật thực hành năng lượng chăm sóc Thân - Tâm
+ Thảo luận & hỗ trợ để bạn có thể ứng dụng năng lượng vào cuộc sống.
Ngoài ra, đây còn là nơi để chia sẻ những trải nghiệm, cảm nghiệm về cuộc sống. Chúng tôi tin rằng việc kết nối và chia sẻ với nhau là chìa khóa để mỗi thành viên trong cộng đồng có thể tìm thấy sự phát triển phù hợp với hành trình của mình. Nơi để bạn tìm mình, hiểu mình và thương mình... Hãy đến và ở lại đây cùng nhau!
Tham gia ngay theo 02 bước:
  1. Click vào nút "Join Group" ngay bây giờ.
  2. Chờ chấp nhận từ BQT
Hãy nhắn tin fb.com/liamdang.vn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần hỗ trợ.
Privacy and terms
Wellbeing - Thân Khỏe, Tâm An
Thân khỏe, Tâm an, Trí sáng... Nơi chia sẻ kiến thức, phương pháp cân bằng năng lượng sinh lực sức khỏe thể chất, tinh thần & cuộc sống...
powered by