Meester in Leren Community
1:18
Private group
108 members
Free

Een leven lang lesgeven door middel van kennis over onderwijs, leren en doceren. Een plek voor leraren die zich willen ontwikkelen door:

  • (nieuwe) kennis op te doen
  • deze te oefenen in je eigen onderwijspraktijk
  • ervaringen uit te wisselen met anderen

Een plek voor leraren die zich willen ontwikkelen door zich nieuwe theorie over lesgeven eigen te maken en ervaring met elkaar uit te wisselen

powered by