Meester in Leren Community
1:18
Private group
169 members
Free
Een leven lang lesgeven door middel van kennis over onderwijs, leren en doceren. Een plek voor leraren die zich willen ontwikkelen door:
  • (nieuwe) kennis op te doen
  • deze te oefenen in je eigen onderwijspraktijk
  • ervaringen uit te wisselen met anderen
Een plek voor leraren die zich willen ontwikkelen door zich nieuwe theorie over lesgeven eigen te maken en ervaring met elkaar uit te wisselen
powered by