Meester in Leren Community
1:18
Private group
265 members
Free
Een leven lang lesgeven door middel van kennis over onderwijs, leren en doceren. Een plek voor leraren die zich willen ontwikkelen door:
  • (nieuwe) kennis op te doen
  • deze te oefenen in je eigen onderwijspraktijk
  • ervaringen uit te wisselen met anderen
Privacy and terms
Meester in Leren Community
skool.com/meesterinleren-community
Een plek voor leraren die zich willen ontwikkelen door zich nieuwe theorie over lesgeven eigen te maken en ervaring met elkaar uit te wisselen
powered by