Guitar Đồng Hành
Private group
34 members
$49 /month
Cộng Đồng Guitar Thực Chiến mang tình yêu đến hàng triệu người dân Việt Nam qua lớp học Guitar Yêu Thương https://voquangminh.com
Khi bạn tham gia vào cộng đồng Guitar Thực Chiến, bạn được tham gia vào cộng đồng với những thành viên tập trung để có được sự Tự Do về Thời Gian, Không Gian, Tinh Thần, Tài Chính & Chọn Lựa.
Chúng tôi giúp cho họ KIẾM NHIỀU HƠN, LÀM ÍT HƠN & TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG thông qua việc những chương trình đào tạo để cung cấp cho họ cách thức tư duy, chiến lược cũng như những chiến thuật và công cụ để triển khai.
Hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách click vào nút "Join" ngay bây giờ.
Hãy nhắn tin cho tôi qua facebook nếu bạn gặp bất cứ điều gì vấn đề gì.
Privacy and terms
Guitar Đồng Hành
skool.com/guitar-ong-hanh-4797
Hành trình trở thành Nghệ Sĩ Chuyên Nghiệp từ 6 - 8 Tháng với sự đồng hành của Minh Võ & Cộng Sự cùng các khóa học Guitar Chuyên Nghiệp 💕
powered by