10X Social Community
37:32
Private group
46 members
$99 /month
👋 Bạn tham gia cộng đồng với những người tập trung vào việc phát triển mạng xã hội, xây dựng thương hiệu, làm việc 2-4 tiếng mỗi ngày, tạo ra sự chuyển hoá trong cuộc sống của họ và thế giới
Bạn sẽ được truy cập vào:
💰Brand Mastery
💰Threads Mastery
💰Youtube Mastery
💰Instagram Mastery
💰Product Mastery
💰Facebook Mastery
💰TikTok Mastery
🎁 Quà Tặng: Đặt Lịch 1-1 Với Đội Ngũ Hỗ Trợ
🎁 Đội Ngũ Giữ Trách Nhiệm
🎁 Sự Kiện Chỉ Dành Cho Các Thành Viên
🎁 Quà Tặng: Hình Ảnh Thiết Kế Skool & Các Biểu Mẫu
❗Vé VIP Gặp Mặt với Đức & Thảo Hàng Ngày!
❗Tham Gia Ngay Bây Giờ. Giá Sẽ Sớm Tăng!
🚨 Tham gia & Thưởng Thức Cuộc Sống Tự Do Của Bạn Ngay Bây Giờ! 👉
Privacy and terms
10X Social Community
skool.com/freedom
10X Doanh Nghiệp!
10X Lợi Nhuận!
10X Cuộc Sống Của Bạn!
powered by