Lãnh Đạo Giỏi, Hỏi Câu Hay
5:48
Private group
299 members
$2 /month
Cộng Đồng Lãnh Đạo Giỏi, Hỏi Câu Hay sẽ tăng lên $50/tháng sớm. Hãy tham gia cộng đồng với tư cách là người sáng lập trong khi bạn còn có thể.
Khi bạn tham gia vào cộng đồng, bạn được tham gia vào cộng đồng với những thành viên tập trung để có được
  • sự An Toàn và Tự Do
  • sự Kết Nối (với các thành viên tích cực khác)
  • sự Phát Triển (với 15+ khóa học chất lượng)
  • sự Cống Hiến (bằng cách chia sẻ giá trị của bạn)
Chúng tôi giúp cho họ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC HƠN thông qua việc những chương trình đào tạo để cung cấp cho họ cách thức tư duy, công cụ và các chiến thuật hợp lý.
Hết 50 người ở bước giá bạn đang nhìn thấy, cộng đồng sẽ tăng lên bước giá tiếp theo.
Hiện giờ còn 38/50 người ở mức giá $2/tháng.
Khi bạn huỷ tài khoản, bạn sẽ tham gia cộng đồng với mức giá mới tại thời điểm đó.
Hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách:
Click vào nút "JOIN" ngay bây giờ.
Hãy nhắn tin cho tôi qua Facebook nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì.
Privacy and terms
Lãnh Đạo Giỏi, Hỏi Câu Hay
Chúng tôi giúp cho các LÃNH ĐẠO trở nên xuất sắc bằng cách đặt CÂU HỎI HAY để dẫn dắt thuyết phục khách hàng, nhân viên, đối tác, vợ chồng, con cái...
powered by